Khách mua TGDĐ ra không ưng ý nên bán lại luôn.
Máy full BOX mới bóc ra xem máy chưa dùng lần nào.
BH 12 tháng Samsung.
Giá chỉ : 4.300.000 (Rẻ hơn mua TGDĐ 2 triệu quá tiết kiệm)