57FE8466-1C1F-49EE-B916-8FF600D6F5A7.
Kích sóng hoặc dùng trực tiếp làm Router
Bán kính phát sóng cực mạnh.
Giá chỉ : 750K
0934441233