Dưới đây là các hình ảnh concept từ một Fan hâm mộ Apple
iPhone 12 Concept – Nhìn các hình ảnh này tự nhiên mình thấy đau thận quá.